ER8 obrazec za pridobitev odškodnine


ER8 obrazec

Kadar se vam na delovnem mestu dogodi poškodba, ki je lahko telesna ali duševna, nastala v času dela oz. delovnega procesa, lahko za to zahtevate od delodajalca odškodnino. ER8 obrazec je pot, ki vam jo pomagajo prehoditi strokovnjaki na področju odškodnin, pri podjetju Visoka odškodnina Planinšec.

Pri podjetju se zgledujejo za pravico in za to, da oškodovanec dobi pravično in visoko odškodnino. Če ne veste, kako postopati ob nastali situaciji, vas vabimo, da si preberete spodnji vodič in izveste več o obrazcu ER8.

ER8 obrazec

Kaj je ER8 obrazec?

ER8 obrazec je dokument, ki ga lahko uveljavlja oškodovanec v primeru poškodbe na delovnem mestu ali na službeni poti. Verjamem, da ima delodajalec pri sebi že nekaj izvodov tega dokumenta, saj se lahko hitro pripeti nezgoda, ki jo mora seveda prijaviti in se lotiti izpolnitve za ER8 obrazec.

Kdaj potrebujete izpolnjen ER8 obrazec?

Obrazec je potreben za namen koriščenja odškodnine zaradi poškodbe, ki se vam je dogodila v času delovnega procesa. Le tega potrebujete izpolnjenega s strani delodajalca v štirih izvodih.

Zakaj?

En izvod obrazca obdrži osebni zdravnik, za namene zdravstvene dokumentacije, enega pošlje nazaj delodajalcu, dva izvoda pa zdravnik pošlje še na ZZZS. Obrazec mora biti izpolnjen čitljivo in razločno.

Kje lahko dobite ER8 obrazec?

Obrazec se lahko kupi v knjigarni ali papirnici, lahko pa se enostavno natisne iz spletne strani NIJZ-a ali odškodninske agencije. Na strani NIJZ lahko najdete tudi šifrante ter navodila in opisi podatkov, za pravilno izpolnitev obrazca. ER8 obrazec zajema 2 strani, ki sta potrebni za izpolnitev.

Kdo mora izpolniti obrazec?

Obrazec izpolni vaš delodajalec, skupaj z vami ter vodjo in strokovnim delavcem za varnost pri delu. V primeru, da ste samozaposleni, ta obrazec izpolnite sami. Izpolnitev poteka tako, da se sam delodajalec pozanima o nastali okoliščini poškodbe ter poznati natančne podatke o delavcu.

Obrazec je treba izpolniti takoj po poškodbi oz. najkasneje v roku treh dni od poškodbe. Vsi izvodi obrazcev morajo imeti na prvi strani žig podjetja ter morajo biti pisani čitljivo in natančno. Osebni zdravnik do konca izpolni manjkajoče podatke na obrazcu ter jih pošlje naprej.

Kateri elementi so ključni, za pridobitev odškodnine?

Zraven odškodninskega zahtevka so ključni še:

 • izpolnjen ER8 obrazec iz strani delodajalca ali policijski zapisnik ali zapisnik inšpektorja za varstvo pri delu;
 • kakšna izjava prič, če so bile prisotne;
 • zdravniško potrdilo ter izvidi;
 • kakšno dokazilo o bolniškem stažu;
 • poškodbeni list in fotokopija pogodbe o zaposlitvi;
 • dokazila o izpadu dohodka.

Kdaj vam pripada odškodnina za poškodbo na delovnem mestu?

Odškodnina za poškodbe v času delovnega procesa se šteje oz. določi na podlagi več dejavnikov, med katere spada vrsta poškodbe ter stopnja le-te, čas zdravljenja ter strošek zdravljenja, možne posttravmatske posledice ter možnost prikrajšanja življenjske aktivnosti ipd.

Seveda je tudi od poškodbe odvisna stopnja odškodnine, torej če se je poškodba pripetila zaradi malomarnosti delavca, do odškodnine ne pride. V primeru, kadar pa so bili pogoji tisti, ki so pripeljali do neljube poškodbe, in je krivo okolje dela, pa je odškodnina pravnomočna.

Koraki do odškodninskega postopka za pridobitev odškodnine

Pri določitvi višine odškodnine je visokega pomena, kako je do poškodbe prišlo in kakšna poškodba je nastala. Torej, če je delavec zaradi malomarnosti oz. neupoštevanja varnostnih navodil delodajalca, pridobil poškodbo, ni odškodnine.

Odškodnina se določa glede na vrsto poškodbe in kot smo že zgoraj omenili, njenega vzroka. Poškodbe se ločijo na hude in blage. Hude poškodbe so tiste, ki bistveno spremenijo in vplivajo na kakovost življenja delavca in njegovega dela. Zaradi takšne poškodbe delavec oz. oškodovanec več ni sposoben za opravljanje takšnega dela v prihodnosti.

Priporočamo sodelovanje z odškodninskimi strokovnjaki

Prednosti, ki jih pridobite, če sodelujete z odškodninskimi strokovnjaki pri podjetju Visoke odškodnine Planinšec, so:

 • brezplačno svetovanje in posvet,
 • redno obveščanje o vseh korakih samega procesa,
 • dosledno vodenje skozi celoten proces,
 • profesionalna in unikatna obravnava,
 • zagotovljena odškodnina,
 • predhodna izdaja cene odškodnine,
 • popolno zadovoljstvo.

Strokovnjaki na tem področju so ažurni in vas redno obveščajo o vsaki spremembi, napredku ali pomembni informaciji. Točno in v popolnosti vedo, kateri obrazec je treba izpolniti, na kakšen način pristopiti, kako komunicirati in podobno. Odškodninski strokovnjak točno ve in zna primerno utemeljiti, da se poškodba na delovnem mestu ni pripetila iz malomarnosti oškodovanca.

Zagotovijo vam tudi

Tako imenovana pravna argumentacija je spretnost strokovnjakov in je ključen za doseganje želene višine odškodnine. V primeru, da zavarovalnica ne izda želene vsote odškodnine, so pri podjetju Planinšec pripravljeni tudi zastopanja na sodišču, vložitve odškodninske tožbe v primeru, ko stranka ni v popolnosti zadovoljna z izplačilom in določenim zneskom.

Kadar se vam na delovnem mestu pripeti nezgoda in se poškodujete, vam priporočamo, da čim prej – v roku 3 dni – izpolnite ER8 obrazec, skupaj z delodajalcem, inšpektorjem za varstvo pri delu ter vodjo oddelka. Obrazec v štirih izvodih odnesete osebnemu zdravniku, ki ga izpolni do popolnosti ter jih razpošlje naprej.

Hitro ukrepanje pri poškodbi je ključno za doseganje želenih rezultatov!

Nedavne objave