Etiketirke služijo pritrjevanju etiket na izdelke oziroma embalažo


etiketirke

Na vsakem izdelku, ki ga kupimo se nahajajo etikete, na katerih so zapisane vse pomembne informacije o dotičnem izdelku. Ker so izdelki izpostavljeni transportu, prelaganju, zlaganju na police in še kakšnemu procesu, morajo biti etikete dobro pritrjene. Slednje pa omogočajo etiketirke, s pomočjo katerih se izvaja proces etiketiranja. Osnovna naloga etiketirk je torej hitro in zanesljivo etiketiranje oziroma lepljenje etiket na izdelke ali embalažo različnih dimenzij in oblik. S tem načinom etiketiranja lahko v svojem podjetju prihranite tako stroške kot tudi čas etiketiranja, kar je zagotovo bolj optimalno. Če tudi sami potrebujete etiketirke, se odpravite na priloženo povezavo in si oglejte ponudbo.

Kakšne etiketirke poznamo?
Poznamo več vrst etiketirk, saj se tudi procesi etiketiranja med seboj razlikujejo, tako kot se razlikujejo tudi izdelki oziroma embalaže, ki jih etiketiramo. Prva delitev etiketirk temelji na podlagi delovanja, tako poznamo ročne in avtomatske etiketirke. Razlika je razvidna že v samem poimenovanju, izbira pa odvisna od količine izdelkov. Tako so avtomatske etiketirke primernejše za večje količine izdelkov, medtem ko so ročne primernejše za proizvodne procese manjšega obsega ali pa za domačo rabo. Obseg proizvodnje torej določa, katera etiketirka je bolj optimalna. Pri večjih obratih, kjer se mora v minuti deklarirati tudi do 200 izdelkov, je zagotovo potrebna avtomatska etiketirka, za občasno etiketiranje pa zadostuje že ročna.

Etiketirke so prilagojene izdelkom oziroma embalažam
Razlika med etiketirkami ni zgolj v tem, ali gre za avtomatsko ali ročno, pač pa se te naprave med seboj razlikujejo še po tem, katero vrsto embalaže lahko etiketirajo. V vsakem proizvodne procesu se namreč etiketirajo drugačni izdelki oziroma drugačne embalaže, čemu morajo biti prilagojene tudi etiketirke. Slednje so lahko narejene na način, ki dopušča etiketiranje okrogle embalaže, ploščate embalaže ali pa obe možnosti. Pred nakupom pa je tako dobro premisliti še o tem, kakšno embalažo boste etiketirali in na podlagi tega opraviti nakup. Vsekakor je smiselno, da o vsem tem premislite pred nakupom, saj vam bo napačen nakup onemogočil to stopnjo delovanja proizvodnega procesa, kar za podjetje pomeni izgubo časa in denarja.

etiketirke

O čem je pred nakupom še dobro premisliti?
Preden se odločite za nakup, morate torej premisliti, če boste izbrali ročno ali avtomatsko etiketirko in kakšno vrsto embalaže boste etiketirali. Poleg tega je dobro, da se zavedate, da se etiketirke med seboj razlikujejo še po drugih lastnostih. Sem sodijo dimenzije, teža, hitrost lepljenja, natančnost lepljenja in podrobnosti v zvezi z etiketami. Podrobnosti o etiketah vključujejo karakteristike, kot so največje dimenzije etiket za določeno etiketirko in notranji premer zvitka etiket. Prav tako pa morate pred nakupom svoje naprave preveriti še, kolikšne dimenzije embalaže etiketirka dopušča. Za določene etiketirke so lahko nekateri izdelki preveliki, zato se pred nakupom pozanimajte tudi o tem. Ob samem nakupu pa bodite pozorni na materiale in izdelavo etiketirk ter na načine vzdrževanja, saj lahko ob upoštevanju teh svoji napravi podaljšate življenjsko dobo.

Kako upravljati z etiketirko?
Upravljanje teh naprav je preprosto, ne glede na to, za katero vrsto etiketirke gre, torej ročno ali avtomatsko. Pri ročnem etiketiranju je potrebno človeško upravljanje, zato boste v tem primeru potrebovali zaposlenega, ki bo to počel. Nasprotno pa lahko avtomatsko etiketiranje brez neposrednega človeškega vpliva, vendar je vedno priporočljivo, da zaposleni vseeno nadzoruje proces. Slednji poteka tako, da na etiketirko namestite zvitek z etiketami in nastavite potrebne specifikacije na zaslonu. Tako se proces začne, vaša naloga pa ostane, da na tekoči trak polagate izdelke. Večjih težav pri tem načinu navadno ni, lahko pride le do kopičenja etiketiranih izdelkov na zaključku linije, če se ti ne odmikajo dovolj hitro. Ravno zato je dobro, da je celoten proces ves čas pod nadzorom, da se morebitne težave nemudoma rešijo.

Kakšna je hitrost etiketiranja s pomočjo etiketirk?
Hitrost procesa je odvisna od same etiketirke, ki je lahko ročna ali avtomatska. Pri slednjih je proces zagotovo dosti hitrejši kot pri ročnih, kjer je hitrost odvisna od hitrosti osebe, ki z napravo upravlja. Za avtomatsko etiketirko praviloma velja, da se lahko deklarira od 20 pa vse do 200 izdelkov na minuto. Število nalepljenih etiket pa je odvisno od samih izdelkov, torej njihove velikosti in tudi od etiket, torej velikosti in oblike etiket. Na hitrost etiketiranja pa vpliva to, kako nemoteno poteka samo lepljenje etiket, saj so lahko kakršnikoli zapleti zaradi pomanjkanja nadzora časovno zamudni.

Nedavne objave