Gozdarsko dvigalo – inovativna tehnologija, ki spreminja lesno industrijo


Gozdarsko dvigalo

Gozdarska dvigala so nepogrešljiv del gozdarske industrije, saj pomagajo pri dvigovanju in premeščanju težkih hlodov, ki bi jih bilo težko ali celo nemogoče premakniti ročno. Da bi izpolnila zahteve različnih uporabnikov in se prilagodila različnim gozdnim terenom in pogojem, se je tehnologija gozdarskih dvigal skozi leta razvijala in izboljševala.

V tem članku bomo raziskali, kako gozdarsko dvigalo deluje, kakšne vrste se uporabljajo in kakšna je njegova vrednost za izboljšanje učinkovitosti ter produktivnosti v gozdarski industriji.

Kaj je gozdarsko dvigalo in kje se uporablja?

Gozdarsko dvigalo je stroj, ki se uporablja v gozdarski industriji za dviganje in premikanje težkih hlodov ali drugih materialov. Sestoji iz hidravličnega dvigala, nameščenega na tovornjaku ali prikolici s stabilizacijskimi nogami za podporo. Dvigalo lahko doseže več metrov visoko, opremljen pa je z grabeljnikom ali drugim pripomočkom za prijemanje in dvigovanje hlodov.

Njegova glavna naloga je, da povečuje učinkovitost in zmanjša ročno delo gozdarjev. Zato že nekaj let velja za nepogrešljivo orodje pri delu številnih gozdarskih podjetjih.

Najpogosteje se uporablja pri

 • Sečnji dreves (za dviganje in premeščanje dreves v transportna vozila)
 • Nalaganju in razlaganju hlodov
 • Sortiranju hlodov po velikosti in kakovosti
 • Prevozu hlodov do žagovine ali drugih obdelovalnih naprav

Izven gozdarske panoge lahko gozdarsko dvigalo uporabimo tudi za druge namene, recimo za odstranjevanje ovir s cest ali nameščanje električnih vodov.

Vrste gozdarskih dvigal

Dvigalo na traktorju je zasnovano za manjša gozdna območja, ki niso primerna za večja vozila ali stroje

Obstaja več vrst gozdarskih dvigal, ki se uporabljajo za različne namene in v različnih okoljih. Nekatere od teh vključujejo:

 • Osnovno gozdarsko dvigalo – v gozdarstvu najbolj uporabljen stroj, ki služi za dvigovanje težkih bremen, kot so lesni panji, drevesni debla ali celo celotna drevesa. Imajo dolge roke, ki jih je mogoče podaljšati, kar omogoča dvigovanje težkih bremen z velike razdalje. Lahko se uporablja tudi za premikanje težkih tovorov.
 • Žerjavno gozdarsko dvigalo – ima dodatno funkcijo vrtenja, ki omogoča lažje dvigovanje bremen na težko dostopnih mestih. Je manjše od osnovnih gozdarskih strojev in se običajno uporablja v gozdnih območjih z omejenim prostorom za manevriranje.
 • Dvigalo na gosenici – zasnovano za delo na težko dostopnih terenih, kot so strma pobočja in močvirja. Ima velika gosenična kolesa, ki omogočajo lažje premikanje po neravnem terenu, ter dolge roke za dvigovanje bremen.
 • Dvigalo na tovornjaku – običajno je nameščeno na tovornjak, kar omogoča preprosto prevažanje na različna mesta v gozdu. Je manjše od osnovnega gozdarskega dvigala, vendar še vedno omogoča dvigovanje težkih bremen.
 • Gozdarsko dvigalo na traktorju – zasnovano za manjša gozdna območja, ki niso primerna za večja vozila ali stroje. Je manjše in lažje od ostalih gozdarskih dvigal, vendar še vedno omogoča dvigovanje manjših bremen.

Pri izbiri ustreznega dvigala je pomembno, da se izbere pravo vrsto za določen namen, saj lahko napačna izbira povzroči dodatne stroške ali celo nevarnost za delavce v gozdu.

Prilagajanje terenom

Gozdarska dvigala so običajno zasnovana za prilagajanje različnim terenom in pogojem v gozdovih. Za omogočanje prilagodljivosti, so se razvili različni tipi gozdarskih dvigal, od katerih ima vsak svoje prednosti in slabosti glede prilagajanja terenu in delovnim pogojem.

Nekatera gozdarska dvigala so opremljena s pnevmatskimi ali gumijastimi kolesi, ki jim omogočajo gibanje po neravnem terenu. Ta vrsta dvigal je primerna za delo na manj strmih površinah z neenakomernim terenom. Na drugi strani pa so gozdarska dvigala s težkimi kolesi ali gosenicami bolj primerna za delo na strmem terenu ali v blatnih in mokrih pogojih, kjer je nujna večja vlečna moč.

Poleg tega se gozdarska dvigala prilagajajo tudi delovnim pogojem:

 • različnim velikostim dreves
 • višini dreves
 • dostopnosti delovnega območja

Nekatera dvigala so opremljena s hidravličnimi rokami, ki omogočajo bolj natančno delo pri odstranjevanju dreves in obrezovanju krošenj, medtem ko so druga dvigala bolj primerna za obdelavo večjih dreves.

Zaradi zagotavljanja učinkovitosti in varnosti pri delu, je pri izbiri dvigala vsekakor potrebno upoštevati posebnosti terena in delovnih pogojev.

Gozdarsko dvigalo – orodje za ohranjanje ekosistema

Gozdarsko dvigalo je pomembno orodje pri upravljanju gozdov, ohranjanju ekosistema in zaščiti okolja. Pri uporabi je pomembno upoštevati smernice za trajnostno rabo gozdov ter varstvo naravnega okolja.

Gozdarsko dvigalo se tako uporablja pri obnovi gozdnih območij za odstranjevanje bolnih, poškodovanih ali suhih dreves, ki ogrožajo zdravje gozda in okolja. Z njegovo pomočjo je možno varno in učinkovito odstranjevanje dreves, brez da bi se ob tem poškodovala okolica, druge rastline ali živali.

Gozdarsko dvigalo pa se ne uporablja samo za odstranjevanje, temveč tudi pri delu z nasprotnim učinkom – sajenju novih dreves. Za proces obnavljanja gozda se pri uporabi dvigala uporabljajo posebne prilagoditve, ki omogočajo natančno saditev dreves, kar prispeva k boljšemu izkoriščanju prostora in njihovi učinkovitejši rasti.

Pri uporabi pa je potrebna posebna previdnost, da se dvigala ne uporablja v občutljivih ekosistemih, kjer bi lahko povzročila škodo na rastlinstvu ali živalih. Pri tem je ključno tudi upoštevanje smernic za varstvo narave, ki ob uporabi dvigal nastanejo (omejitev obremenitve tal, zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida).

Varno upravljanje

Ker je njegova uporaba lahko tudi nevarna, je pri upravljanju z gozdarskim dvigalom potrebna pazljivost in upoštevanje vseh varnostnih vidikov:

 • Operaterji morajo imeti ustrezno znanje in izkušnje pri upravljanju s tovrstnim strojem (to znanje morajo tudi redno osveževati)
 • Preden se gozdarsko dvigalo uporabi, je treba preveriti njegovo delovanje in morebitne poškodbe
 • Vse operacije z dvigalom morajo biti izvedene v skladu z navodili proizvajalca in varnostnimi standardi
 • Redno vzdrževanje – redni pregledi, čiščenje in mazanje so ključni za ohranjanje optimalnega delovanja
 • Po vsaki uporabi je dvigalo treba pregledati in po potrebi odpraviti morebitne poškodbe
 • Dosledna uporaba osebne varovalne opreme: varnostnih čevljev, rokavic in čelade
 • Upoštevanje varnostnih predpisov pri prevozu in nameščanju tovora na dvigalo

Le z doslednim upoštevanjem vseh naštetih varnostnih vidikov je gozdarsko dvigalo lahko varen in učinkovit delovni stroj.

Kakšna je prihodnost gozdarskih dvigal?

Pričakujemo lahko, da se bodo gozdarska dvigala v prihodnosti še naprej razvijala in izboljševala, saj je gozdarstvo pomemben sektor, ki se nenehno razvija in išče nove načine za učinkovito izkoriščanje gozdnih virov. Eden od trendov, ki se pričakuje v tem sektorju, je nadaljnja avtomatizacija in digitalizacija gozdarskih dvigal, ki bo omogočila bolj natančno in učinkovito upravljanje gozdnih virov. To bo mogoče doseči z uporabo senzorjev in drugih naprednih tehnologij za avtomatsko zaznavanje in spremljanje stanja dreves.

Povsem verjetno je, da bodo gozdarska dvigala postajala z vse manjšo porabo goriva tudi bolj prijazna okolju. To bo mogoče doseči z uporabo novih materialov in tehnologij, ki bodo omogočale lažja ter bolj učinkovita dvigala z zmanjšanimi negativnimi učinki na okolje.

Trendi v gozdarstvu torej narekujejo razvoj gozdarskih dvigal v smeri večje učinkovitosti, manjše porabe goriva ter večje okoljske trajnosti. Poleg tega bodo dvigala postajala vse bolj prilagodljiva različnim potrebam in pogojem v gozdu, kar bo omogočilo boljši izkoristek gozdnih virov ter trajnostno in odgovorno upravljanje z gozdovi.

Eden od trendov v gozdarstvu narekuje nadaljnjo avtomatizacijo in digitalizacijo dvigal

Če povzamemo – gozdarsko dvigalo je postalo ključen element moderne gozdarske mehanizacije, ki omogoča učinkovitejše in varnejše delo v gozdu. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da so gozdovi pomembni ekosistemi, ki nam zagotavljajo številne koristi, zato je nujno, da se pri uporabi dvigala ravna skrbno ter spoštljivo do okolja. Le na ta način lahko zagotovimo trajnostno rabo gozdov tudi za prihodnje generacije. Ohranjanje gozdov vendarle pomeni ohranjanje dragocene naravne dobrine, ki nam zagotavlja življenje in kakovostno bivanje.

 

Nedavne objave