Kaj vse vključuje gradbeno dovoljenje za bivalni vikend?


Gradbeno dovoljenje za bivalni vikend je v vsakem primeru potrebno pridobiti, neglede na to, ali se gradi na novo ali gre za starejši objekt, ki še nima gradbenega dovoljenja. Vikend je lahko manjši objekt ali pa tudi velik, večnadstropni. Za vsakega se posebej pridobi gradbeno dovoljenje za bivalni vikend, ki običajno spada med manj zahtevne objekte. Postopka, za pridobivanje gradbenega dovoljenja za obstoječi starejši objekt ali za nov objekt sta nekoliko drugačna in je potrebno poznati razlike. Če ne boste imeli pravnomočnega gradbenega dovoljenja, lahko inšpektor odredi rušenje takega objekta, seveda na stroške lastnika.

Gradbeno dovoljenje za bivalni vikend za starejše stavbe

Če je vikend obstajal že prej in nima še pridobljeno gradbeno dovoljenje za bivalni vikend, je potrebno na upravni enoti na občini sprožiti postopek. To lahko naredite sami ali pa najamete strokovnjaka. Postopek ni preveč zahteven, potrebovali boste nekaj časa in potrpežljivosti, da zberete vse papirje in dokaze, na upravni enoti pa vam bodo pomagali pravilno izpolniti obrazce ter jih oddati. Plačati boste morali tudi nekatere takse.

gradbeno-dovoljenje

Gradbeno dovoljenje za bivalni vikend za starejše stavbe vsebuje dokazila, kot so prejšnji dokumenti o gradnji tega objekta in kako je bila izvedena ta stavba. Potrebovali boste podatke o lastništvu, pridobiti je potrebno tudi starejše geodetske posnetke, na katerih je določena stavba vidna.

Najbolj pomembno je, da je vikend evidentiran v katastru stavb. Poleg tega ne sme imeti inšpekcijske odločbe, da je okolju nevarna stavba. Potrebno je tudi plačati komunalni prispevek.

Ko ste pridobili vse dokumente, plačali komunalni prispevek, potem vse dokumente skupaj z dokazilom o lastništvu oddate v vložišče upravne enote na občini.

Gradbeno dovoljenje za bivalni vikend za nove stavbe

Gradbeno dovoljenje za bivalni vikend je bistveni del uradne dokumentacije, ki lastniku da pravnomočno pravico za gradnjo novih objektov ali za obnovo starejših objektov. Torej če gradite novo stavbo, obnavljate starejšo ali spreminjate namembnost objektov, boste vedno potrebovali pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki ga morate izkoristiti v roku, za katerega je izdan. Če rok za gradnjo objekta zamudite, ki je običajno od tri do pet let, morate gradbeno dovoljenje pridobiti znova. Kaj vsebuje gradbeno dovoljenje pa določa Gradbeni zakon.

Gradbeno dovoljenje za bivalni vikend za nove stave pridobite tako, da najprej pridobite lokacijsko informacijo v lokalni občini, v kateri bo vikend oziroma je zemljišče. Zemljišče bo morala biti zazidljivo. V primeru da ni, potem vam na občini povedo, kaj sploh se da postaviti na tako zemljo oziroma kako lahko spremenite namembnost zemljišča. To zna trajati precej časa, saj občine, sploh pa majhne občine, prostorske plane izvajajo na nekaj let in ne takrat, ko posameznikom ustreza.

Naslednji korak po pridobitvi lokacijske informacije za gradbeno dovoljenje za bivalni vikend je izdelava projekta, ki pa ga mora izdelati za to usposobljena oseba, ki je arhitekt. Arhitekt je odgovoren za to, da bo projekt usklajen s pravili in Gradbenim zakonom, ki ga mora dobro poznati.

Če boste kupili projekt, ki je že narejen, vas bo stalo ceneje, kot projekt po naročilu, vendar je potrebno projekt, ki je že narejen vseeno prilagajati značilnostim parcele in okolja ter zahtevam prostorskega občinskega ter državnega plana, kar lahko projekt podraži.

gradbeno-dovoljenje-2

Zahtevek za pravnomočno gradbeno dovoljenje

Zahtevek za gradbeno dovoljenje je tretji korak. Dobite ga na upravni enoti ali na spletni strani EUprave. Vse skupaj s plačilom taks in komunalnega prispevka se vloži na upravno enoto, ki v nekaj mesecih izda pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Vmes se lahko zgodi, da bodo zahtevali še kakšne popravke in dopolnitve. Če je zemlja v varovanem območju, bodo morali pridobiti še mnenja raznih organov in ministrstev o gradnji na tistem območju, kar lahko čakanje na dovoljenje podaljša.

Vaša naloga je, da postopek spremljate in če se predolgo vleče, po zakonu so namreč točni roki, katerih se morajo državni organi tudi držati, potem imate pravico zahtevati, da se takoj odloči in izda pravnomočno gradbeno dovoljenje za bivalni vikend. Lahko pa najamete strokovnjaka, ki bo vaš pooblaščenec in bo za vse poskrbel.

 

Nedavne objave