Ločitev in delitev premoženja


Ločitev

Ločitev je dogodek, ki lahko za posameznika predstavlja velik stres in neprijetnost. Na žalost je ločitev vse pogostejša izbira med zakonci. Če se odločite za ta korak, je priporočljivo, da se najprej temeljito informirate o vseh možnostih, ki so vam na voljo.

Katere vrste ločitve poznamo?

Poznamo dve obliki ločitve, in sicer sporazumno ter nesporazumno ločitev. Delitev premoženja ob ločitvi je veliko lažja, če se zakonca odločita za sporazumno obliko ločitve. Sporazumna ločitev je stroškovno učinkovitejša in hitrejša, zato je veliko bolj smiselno, da se odločite zanjo, kot za ločitev s tožbo oziroma nesporazumno ločitev. V primeru sporazumne ločitve morata zakonca oddati predlog za sporazumno ločitev na sodišče. Bistvenega pomena je, da sta zakonca dosegla kompromise glede delitve premoženja ob ločitvi ter skrbništva za svoje mladoletne otroke, vzgoje in preživljanja skupnih otrok. Dogovor je torej bistvenega pomena, da se lahko postopek sporazumne ločitve tudi izpelje.

Stroški sporazumne ločitve so odvisni od veljavne notarske tarife. Cene se običajno gibljejo med 46 in 600 evri, pri čemer se upošteva vrednost premoženja. Poleg navedenega stroška pa sporazumna ločitev prinaša tudi stroške sodne takse za razvezo, ki znašajo 66 evrov. Za oddajo predloga za ločitev na sodišče je treba plačati še 40 evrov. Ob oddaji predloga pa morata zakonca podpisati izjavo o ločitvi, vzgoji in varstvu otrok, stikih z otroki, plačevanju preživnine in drugih zadevah. Ta izjava se običajno sestavi v obliki notarske listine. Skupni stroški sporazumne ločitve tako običajno znašajo med 150 in 730 evri.

Kako pa je v primeru nesporazumne ločitve oziroma ločitve s tožbo?

Ta vrsta ločitve je veliko kompleksnejša in se lahko precej zavleče, zato se strankam vedno svetuje, da skušajo najti primeren sporazum ter se odločijo za lažjo in hitrejšo obliko ločitve. Pomanjkljivost ločitve s tožbo je v tem, da je precej stroškovno neučinkovita in se lahko zavleče tudi za nekaj let. V primeru, da se zakonca nikakor ne moreta dogovoriti za sporazum, na sodišče oddata predlog za zahtevo razveze. Cena za omenjeni dokument znaša 50 evrov.

Nadaljnji stroški so odvisni od zapletenosti postopka. Če lahko zakonca že v sklopu ene obravnave najdeta skupni jezik, znašajo stroški ločitve do maksimalno 400 evrov. V to ceno je že vključena sodna taksa, ki znaša 66 evrov. Če je za dosego dogovora potrebnih več obravnav, bosta zakonca za ločitev odštela veliko več denarja. Prav tako morata upoštevati stroške odvetnika, če se zanj seveda odločita.

Kako poteka delitev premoženja ob ločitvi?

Pomemben vidik ločitve je tudi vprašanje delitve premoženja med zakoncema. Delitev premoženja ob ločitvi je lahko urejena v skladu s pogodbenim premoženjskim režimom, kar pomeni, da se zakonca sporazumno dogovorita o premoženjskih razmerjih, ki bodo veljala po ločitvi. V primeru, ko sporazumna delitev ni možna, se delitev premoženja ob ločitvi izvede v skladu z zakonitim premoženjskim režimom, kar je primer nesporazumne ločitve. Pri takšni obliki delitve premoženja je strokovna pomoč odvetnika nujna. Odvetnik bo upošteval premoženjsko stanje vsakega zakonca, vključno s skupnimi investicijami in lastnino, ter vodil postopek tako, da bo zagotovil pravično delitev brez oškodovanja katere od strani. Na podlagi presoje bo odvetnik določil, v korist katere stranke se bo izvedla delitev premoženja po ločitvi.

Kako pa je s skrbništvom nad mladoletnimi otroki?

Če se zakonca odločita za skupno skrbništvo, to pomeni, da si bosta delila vse, kar je povezano z vzgojo in varstvom otroka. Otroci v primeru skupnega skrbništva pri vsakem od staršev preživijo enako časa. Starša tako sodelujeta in se dopolnjujeta pri vzgoji otrok, nobeden od njiju pa ne plačuje preživnine za otroka. Poleg skupnega skrbništva pa obstaja tudi druga možnost, in sicer ta, da skrbništvo prejme eden od zakoncev. Ne glede na izbiro oblike skrbništva je izrednega pomena, da otroci nikakor niso oškodovani.

Na kakšen način poteka postopek ločitve?

Kot že omenjeno, je ločitev zahteven proces, zato je dobro biti kar se da informiran, da se lahko izpelje hitro in učinkovito, brez nepotrebnih zapletov. Prvi korak ločitve je ta, da se zakonca prijavita na razgovor na Centru za socialno delo. Ta korak je bistven, če imata zakonca skupne mladoletne otroke. CSD bo opravil razgovor ter preučil razmere in družinsko dinamiko, nato pa napisal svoje mnenje. Z mnenjem CSD-ja se nato zakonca odpravita na sodišče, kjer oddata predlog za razvezo zakonske zveze. Če se odločita za sporazumno ločitev, lahko to opravita tudi pri notarju, a ta možnost pride v poštev le, če nimata skupnih otrok. V primeru sporazumne ločitve morata poleg predloga oddati tudi sporazumni predlog o varstvu in vzgoji otrok, plačevanju preživnine, delitvi premoženja in podobno.

 

Nedavne objave