Odkup odpadne surovine


odpadne surovine

Z odkupom odpadne surovine, podjetje  KRIZANT d.o.o., ki je specializirano za odkup kovin, odpadnim surovinam z odvozom v reciklažo, podari novo življenje. Zavedajo se svojega poslanstva, saj vas z odvozom odpadnega materiala, razbremenijo pred kopičenjem odpadnih surovin, poleg tega pa še nekaj zaslužite.

Kako poteka odkup kovin?

Stopite v stik z osebjem podjetja  KRIZANT d.o.o. in predstavili vam bodo celoten postopek odkupa,
ki pa je povsem preprost. Cenik odpadne surovine ni vnaprej določen, saj se cena oblikuje sproti,
ker je odvisna od različnih dejavnikov in sicer od kvalitete, vrste, sestave in čistoče materiala. Vsekakor
je cena odpadnih kovin trenutno dovolj visoka, da lahko z prodajo nekaj zaslužite. Odpadne surovine lahko prinesejo znaten dobiček, če imate doma večji industrijski obrat, kot tudi večjo delavnico. Stik lahko vzpostavite najprej preko telefona ali spletnega obrazca. Sledil bo pogovor o podrobnostih, ogled odpadne surovine, postavitev cene, nalaganje in odvoz v center za reciklažo. Večje kose odpadne surovine, se pred prevezom ustrezno razreže. Vam pa poleg zaslužka, ostane prazen prostor in urejena okolica.

Odkup aluminija

Odkup aluminija zahteva dobro izobražene in usposobljene ljudi. Če je odpadne surovine res veliko,
se po ogledu sestavi konkreten načrt odvoza, nato pa se s pomočjo vozil in naprav poskrbi za odvoz
v reciklažo. Seveda se pred samim odvozom dogovori tudi ceno za odkup aluminija. Cena za odkup
je odvisna od več dejavnikov in sicer od povpraševanje na trgu, starosti, čistosti, ohranjenosti in še kaj.

odpadna surovina

Odkup železa

Različne delavnice proizvodnih  podjetij pridelajo tudi ogromne količine odpadne surovine, med katere sodijo tudi železni odpadki. Odkupu železa poteka z utečeno ekipo, ki svoje delo opravlja profesionalno
in ima dovolj znanja in izkušenj, da za izbrani material določi pošteno ceno.
V kolikor je odpadno železo potrebno razrezati, da se ga lažje transportira, se to uredi s pomočjo posebnega orodja. Železo se odpelje v reciklažo, kjer je z obdelavo poskrbljeno za ponovno uporabo naravnega vira. Odkup železa je lahko za mnoge panoge elegantna in odlična rešitev.
Neuporabno železo lahko spremenite v zaslužek, obenem pa poskrbite za sprostitev proizvodnih oziroma delovnih površin ter okolice. Na videz odpadne stvari na ta način dobijo številne prednosti.
Odkupne cene se razlikujejo od primera do primera, ker pa je trenutno veliko povpraševanje po gradbenem materialu, lahko tudi do zaslužite konkretnejše zneske.

odpadna surovina

Vrste bakra za recikliranje

Baker so uporabljali že zelo zgodaj, saj se v naravi pojavlja že kot povsem uporabna kovina, ki jo še danes uporabljamo. Gre za toplotno in električno zelo dobro prevodno, hkrati pa voljno in mehko kovino rožnato-oranžne barve. Odkupuje se različne vrste bakra, ki se deli v prvo, drugo ali tretjo klaso. Več boste iztržili za baker boljše kvalitete. Odkup odpadne surovine poteka po popolnoma utečenem postopku in sicer tako, da prvo stopite v stik z podjetjem  KRIZANT d.o.o. in jim zaupajte podrobnosti v zvezi z bakrom, količino
in obliko, kot so na primer cevi, in drugo. Pomemben podatek je tudi ali je baker čist ali umazan. Majhno količine lahko pripeljete sami, o ceni za odkup, se boste v tem primeru dogovarjali po ogledalu vaš material. V primeru, da imate na voljo večje količine bakra, bodo oni prišli k vam na ogled in dogovor o podrobnostih.
Cena za kg bakra variira, vendar ste lahko prepričani, da vam bodo za vašo surovino podali pošteno ceno, ker so pošten odkupovalec. Po dogovoru, bodo baker naložili in varno odpeljali. Odlična novica za okolje
v katerem živimo pa je, da bo na ta način vaš baker ponovno uporaben.

odpadna surovina

Medenina

Medenina je v večini dvokomponentna zlitina bakra in cinka, včasih z dodatkom še tretje ali celo četrta komponente. Legure, ko so najbolj uporabne, nosijo oznako OT70, OT63 in OT58, kar v odstotkih izkazuje količino prisotnega bakra v zlitini. Pri medenini se z večjim deležem cinka, manjša možnost preoblikovanja, niža tališče in manjša električna prevodnost. Zaradi značilne rumenkaste barve spominja na zlato. Prav tako je lahko tudi rdeče ali zlato oranžne barve, na kar vpliva vsebnost posameznih elementov. Njeni topli toni, so jo na področju notranjega oblikovanja, uvrstili v pravcati trend, saj so marsikaterega lastnika nepremičnine prepričali, da si je medenino umestil v kuhinjo v obliki čudovite medeninaste kuhinjske pipe in korita. Marsikoga prepriča z pridihom prestiža in razkošja, ki kuhinjo postavi v središče doma.
Medenina je ena od barvnih kovin, ki ima spremenljive lastnosti, katere so odvisne od deležev cinka
in bakra, ki pa sta lahko zelo različna. Cena medenine ni vnaprej določena, saj je potrebno kose pogledati
in oceniti njihovo kakovost.

Podjetje KRIZANT d.o.o.  vam nudi celovito storitev odkupa kovin. Z enim samim klicem
ali povpraševanjem se lahko rešite kopičenja odpadne surovine, ki se vam je nabrala v vašem  industrijskem objektu ali na dvorišču in tako poskrbite za red, oni pa vaš odpadek odpeljejo na reciklažo, po kateri
bo zaživel v popolnoma novi obliki. Kar je pa zelo dobrodošlo, je to, da lahko na tak način pridobite tudi zelo lahko zasluženi denar.

Nedavne objave