Odvetnik – Ljubljana nudi rešitve za vas


odvetnik ljubljana

Odvetniške usluge postajajo vse večja nuja vsakega povprečnega Slovenca. Sodne prakse zahtevajo izurjeno oko, ki vam bo pomagalo na poti do vam ugodne sodbe. Kateri odvetnik Ljubljana jih je polna, vam bo najbolje pomagal na vaši sodni poti? Odgovore bomo iskali v nadaljevanju.

Kdo je odvetnik in kakšna so začetki odvetništva?

Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo odvetnik opredeli kot osebo, ki poklicno daje pravno pomoč. V pogovornem jeziku odvetniku pogosto pravimo tudi advokat, včasih pa so ga imenovali tudi pravdar.

Odvetništvo sega v čas antične Grčije in Rima. V tem času sicer za svoje delovanje uradno niso smeli prejemati plačila. Šele v času Klavdijevega vladanja pa se je poklic odvetnika legaliziral in osebe so lahko za svoje storitve dejansko prejele plačilna sredstva.

 

odvetnik ljubljana

 

Pravo se je kasneje vse bolj razširjalo in postajalo vse bolj priznano. Največji razvoj prava sega v obdobje starega Rima, katerega temelje poznajo odvetniki tudi danes. Poklicno poslanstvo odvetnika v času starega Rima je bilo zelo omejujoče in striktno. Določeno je bilo plačilo, katere primere lahko prevzamejo in podobno. Poklic odvetnika je tako postal strukturiran in nadzorovan, hkrati pa s strogimi pogoji omejen na višje razrede družbe.

Vloga odvetnika

Odvetnik Ljubljana ima raznolik nabor teh pravnikov, je oseba, ki ji morate zaupati. V pravnih zadevah namreč ta oseba varuje vaše pravne interese, pomembno pa je, da odvetnika seznanite s čim več podrobnostmi in dokazi, ki bodo v prid končnemu izidu. Pomembno je, da izberete odvetnika, ki dobro pozna različna področja prava oziroma odvetnika, ki pokriva področje prava na katerem se borite za svoje pravice. Področij prava je več, med bolj znanimi pa so delovno pravo, družinsko pravo, odškodninsko pravo, ustavno pravo, civilno pravo, gospodarsko pravo, delovno pravo, kazensko pravo, v zadnjem času pa sta bolj prepoznani tudi področji okoljskega  ter biotehnološkega prava.

 

podpis

 

Kaj pokrivajo najbolj znana področja prava?

Primerno izbran odvetnik, Ljubljana ima zelo usposobljene strokovnjake, bo lahko vaše pravne interese zagovarjal v različnih zadevah.

Delovno pravo

Med najpogostejšimi področji prava, kjer laiki poiščejo pomoč strokovnjaka je področje delovnega prava, kjer število kršitev nenehno raste. Delovno pravo je področje, ki pokriva razmerje med delavci, delodajalcem, lahko pa tudi sindikatom. Področje zajema pravno varovanje vaših interesov ob podpisu delovne pogodbe ter njenim upoštevanjem. Sem spadajo vse pravice, od pravice do koriščenja dopusta, pravica do malice, razporeditve delovnega časa, obdobij poskusnega dela, odpoved delovne pogodbe in podobno. Če se sami srečujete s kršitvami, ne razmišljajte in si zagotovite pomoč – odvetnik ljubljana lahko poskrbi za pravično obravnavo.

Družinsko pravo

Družinsko pravo je področje prava, ki ureja vsa osebna stanja posameznika, kamor sodijo njegovo rojstvo, ureditev partnerske zveze, starševstvo ter nanazadnje smrt. Področje je poznano predvsem s področja urejanja starševstva in razmerij med starši in otroci v primeru ločitve partnerske zveze. Prav to področje je namreč najpogosteje vzrok družinskih neskladij, ki se pogosto zaključi na sodišču in zahteva pravno pomoč odvetnika, ki zagotovi najboljši možen izid.

Odškodninsko pravo

Je področje prava, ki pokriva odškodnine v primeru povzročitve (hudih) telesnih poškodb, nezgodne smrti posameznika, delovnih nezgodah, prometnih nezgodah, padcih na javnih ali zasebnih površinah ter odškodnine zaradi malomarnega zdravljenja. Z dobro odvetniško podporo in svetovanjem boste kmalu ugotovili, da vam pripada več kot sami mislite.

Za zaključek

Predstavljena področja prava so zgolj najpogosteje potrebna znanja laične javnosti pri varovanju pravnih interesov posameznika. Odvetnik Ljubljana, pa vas lahko zastopa tudi na drugih področjih – poiščite svetovanje, preden bo prepozno.

 

Nedavne objave