Kje lahko najdete ugodno prevajanje angleščine?


Prevajanje angleščine

Kot prebivalci Evropske unije lahko brez večjih omejitev prosto potujemo iz ene od 27 članic v drugo, ne glede na namen našega obiska. Dovolj je že osebna izkaznica, s katero potrdimo svojo identiteto ob prehodu meje, in lahko do 3 mesece bivamo v izbrani državi. Prednost tega je seveda poenostavljeno potovanje, dopustovanje, in tudi poslovanje med podjetji.

Vseeno pa lahko pri našem obisku ali selitvi v tujino lahko pride do nepredvidenih težav, ki so povezane s slabim razumevanjem jezika države, v katero potujemo. Pogosto je tako potrebno prevajanje angleščine, ki nam lahko vsaj malo olajša bivanje. Potrebujete izkušenega prevajalca? Na voljo so vam izkušeni izvajalci  podjetja Dominatus Digital, ki svoje storitve ponuja po zelo ugodnih cenah.

Še posebej je pomembno odpraviti možnost za nastanek kakršnihkoli birokratskih ovir v primeru, da ste lastnik podjetja, ki mora poslovati s tujim podjetjem. Pri sklepanju poslov ali pri zaposlovanju delavcev je namreč neizogibno urejanje številnih količin uradnih dokumentov in potrdil. Takrat vam mora na pomoč priskočiti kvalificiran sodni tolmač, ki vam bo priskrbel uradni prevod vseh potrebnih dokumentov. Če iščete ustrezno usposobljenega tolmača, bo za vas poskrbela zanesljiva ekipa podjetja Poliglot.

Za kaj je specializiran sodni tolmač?

Za razliko od navadnega prevajalca, je namreč sodni tolmač imenovan s strani Ministrstva za pravosodje. To ministrstvo je sicer zadolženo za vodenje vseh postopkov imenovanja sodnih tolmačev. Natančna določila in zakonske odredbe glede tega področja pa ureja posebni zakon o sodiščih. Gre torej za uradni postopek, ki od bodočih sodnih tolmačev zahteva uspešno opravljen preizkus znanja.

Ko ga opravi, ga Ministrstvo za pravosodje tudi uradno imenuje za opravljanje vseh nalog, ki jih določa že omenjeni zakon. Njegovo imenovanje je tudi zabeleženo v Uradnem listu, obenem pa se tudi vpiše v posebni imenik, kamor je vpisan vsak uradno imenovan sodni tolmač. Za vodenje tega imenika je ravno tako odgovorno Ministrstvo za pravosodje. Imenovanje velja za nedoločen čas.

Katere listine vam lahko prevede sodni tolmač?

Potrebe po uradno prevedenih listinah so iz leta v leto vse večje. Še posebej to velja za prevajanje angleščine, saj je ta jezik tudi eden od najpogosteje uporabljenih uradnih jezikov v Evropski uniji. Poleg tega je še vedno zelo razširjen tudi na drugih celinah in upravičeno velja za enega od svetovnih jezikov. Običajno so uradne listine dvojezične ali pa v enem od uradnih jezikov.

Te listine so najpogosteje povezane s potrjevanjem izobrazbe, delovnih izkušenj ter splošnih rojstnih podatkov. Tako sodni tolmač najpogosteje dobi v roke različna potrdila, kot so rojstni listi, potrdila o izobrazbi, razna spričevala in diplome, življenjepisi in priporočila bivših delodajalcev. Običajno pa je za selitev ali zaposlovanje v tujini potrebno prevajanje angleščine tudi za nekatere druge listine, kot so na primer poročni listi, različna pooblastila, davčna potrdila in potrdila o nekaznovanosti.

Za splošna besedila ne potrebujete uradnega prevoda

Če je za omenjene listine potreben sodni tolmač, pa ga v nekaterih primerih ne potrebujete. Za besedila, kot so na primer prodajni katalogi, kuharski recepti, javne objave, novinarski članki, blogi, opisi in tehnične lastnosti izdelkov na spletnih straneh, ki potrebujejo prevajanje angleščine, se lahko obrnete na izkušene in ustrezno usposobljene izvajalce.

Tudi v primeru nekatere poslovne dokumentacije, ki vsebuje večinoma tehnične izraze in opise izdelkov oziroma navodila za uporabo, ni potreben uradni prevod. Enako velja za običajne opisne članke ter članke namenjene optimizaciji spletnih strani. Za vse te primere vam prevajanje angleščine izvedejo izvajalci, ki imajo primerno izobrazbo oziroma izkušnje na področju, na katerem temelji izvorno besedilo.

Sodni tolmač

Kdo lahko opravlja ta poklic?

Ni običajno, da vam določeni izvajalci lahko ponudijo samo prevajanje angleščine medicinskih, pravnih ali tehničnih besedil. Takšni izvajalci imajo namreč ustrezno izobrazbo iz kateregakoli od teh področij, medtem ko za opravljanje storitev prevoda s teh področij niti ni zahtevana univerzitetna stopnja izobrazbe. Tu je tudi glavna razlika s poklicem sodni tolmač, za katerega je zahtevana univerzitetna stopnja izobrazbe kateregakoli strokovnega področja. Več o tem poklicu izveste na spletnih straneh podjetja Poliglot.

Neredko se tudi v praksi izkaže, da tisti, ki imajo pridobljeno primarno izobrazbo iz nekega točno določenega strokovnega področja in dovolj ustreznih delovnih izkušenj, tudi če gre za samo srednješolsko stopnjo izobrazbe, se pri opravljanju tega dela bolje obnesejo kot sveže diplomirani prevajalci, ki še nimajo pridobljenih nekih znanj ali izkušenj iz enega področja. Kakorkoli že, pri obeh načinih vstopa v poklic so pomembne predvsem delovne izkušnje in tudi druge veščine in sposobnosti, ki jih je potrebno razvijati skozi čas.

Lektura in dokončna cena

Pri večini podjetjih in agencij običajno sodelujejo tudi naravni govorci, ki lahko s svojim naravnim znanjem jezika močno prispevajo k izboljšavi že prevedenega besedila. Tako lahko pri naročilu storitev zahtevate tudi lekturo, ki jo opravi naravni govorec. Ta bo prevedeno besedilo dodatno pregledal in po potrebi ustrezno prilagodil glede na kulturo in ostale značilnosti okolja, iz katerega izhaja ciljni jezik.

Za prevajanje angleščine boste pri različnih ponudnikih odšteli različno, saj je zelo odvisno od zahtevnosti izvornega besedila in tudi same oblike. Tako lahko ena datoteka vsebuje več slik, grafov, morda tudi veliko število alinej in ločil, kar lahko vpliva na ceno. Za podrobnosti o tem se pozanimajte pri podjetju Dominatus Digital, ki vam bodo ponudili natančen izračun končnih stroškov.

Nedavne objave