Sodni tolmač – strokovnjak za prevajanje


sodni tolmač

Sodni tolmač je strokovnjak za pravno prevajanje. Lex Tra pa je skupina teh izkušenih prevajalcev – če potrebujete dobrega sodnega tolmača, potem obiščite spletno stran www.sodni-tolmac.si, kjer so na enem mestu zbrani vsi najboljši, mednarodno priznani sodni tolmači. Tako ne boste potrebovali pregledovati dolgih seznamov registriranih sodnih tolmačev in tako zgubljati svoj dragoceni čas.

sodni tolmač

Zavedati se moramo, da sodni tolmač ni zgolj navaden prevajalec, ki vam prevede neko besedilo. Gre za visoko šolane in strokovno podkovane ljudi, ki za vas opravljajo najzahtevnejša prevajanja. Poleg tega, da gre za izjemne jezikoslovce, so sodni tolmači po izobrazbi diplomirani pravniki, ekonomisti in prevajalci. Ravno dobro poznavanje področja, s katerega sodni tolmač prevaja, pa je ključen za kakovosten prevod uradnega dokumenta. Končni izdelek, ki ga da iz rok sodni tolmač, zelo pomembno vpliva tudi na to, kakšen vtis bo naslovnik dobil o vas – prevodi morajo biti narejeni popolnoma brez napak. Sodni tolmač mora zato pri svojem delu biti izjemno natančen in si vzeti čas, hkrati pa se držati dogovorjenih rokov.

Delo z različnimi naročniki

Sodni tolmač se pri svojem delu sooča z najrazličnejšimi strankami. Najpogosteje storitve sodnega tolmačenja potrebujejo odvetniki in notarji, gospodarske družbe, podjetniki, banke, zavarovalnice, davčni svetovalci, revizorji, diplomatska in konzularna predstavništva, nemalokrat pa sodnega tolmača potrebujejo tudi posamezniki. Pri njih gre po navadi za overjanje prevodov spričeval, diplom ter drugih uradnih dokumentov, ki jih potrebujejo bodisi za študij ali delo v tujini. Sodni tolmač pa vam bo prav prišel tudi pri prodaji nepremičnin tujcem, dedovanju po sorodnikih v tujini in urejanju statusa.

Za odvetniške družbe, notarje in sodišča sodni tolmač prevaja različne pravne listine, kamor sodijo pogodbe, sodbe, upravne odločbe, notarske listine in izpiske iz uradnih evidenc. Poleg tega pa sodni tolmači aktivno prevajajo oziroma tolmačijo na sodnih narokih in pri notarjih.

Za sodnega tolmača se pogosto odločijo tudi podjetja, ki potrebujejo določene zelo specifične prevode. Za sodne tolmače prevajalske agencije Lex Tra se odločajo tako slovenske kot tudi tuje družbe. Sodni tolmač za podjetja večinoma prevaja finančna poročila in računovodske izkaze, letna poročila, potrdila, pooblastila in izpiske iz sodnega registra. Tolmači morajo biti še posebej vešči ekonomskega in pravnega jezika, saj sodelujejo s pomembnimi bankami, davčnimi svetovalci, revizorji, zavarovalnicami in tujimi konzulati.

Cilj je zgraditi trajen odnos

Že res, da mora tolmač obvladati jezik v in iz katerege prevaja ter strokovno področje na katerega se nanaša dokumentacija, ki je osrednji predmet prevajanja. Vendar pa je najbolj pomemben ravno odnos med stranko in tolmačem. Lahko bi rekli, da se čisto vsega lahko naučimo, le odnosov ne. Te moramo namreč zgraditi.

sodni tolmač 1

Toliko bolj pa je trajen odnos, zgrajen na zaupanju pomemben pri strogo zaupnih in občutljivih zadevah. Takšna je tudi dokumentacija, s katero se srečujejo sodni tolmači. Večinoma gre za sodne spise, pogodbe in listine, katerih vsebina je občutljiva in nikakor ne sme priti iz nekega ozkega kroga ljudi. Stranka mora svojemu sodnemu tolmaču v celoti zaupati, da bodo informacije pri njem ostale na varnem. Cilj je zato zgraditi zdrav in trajen odnos, ki vodi v dolgoročno in uspešno sodelovanje.

Naročite prevod pri najboljših

Kot stranka, ki potrebuje tolmačenje, se morate zavedati, da lahko izbira sodnega prevajalca ključno vpliva na vtis, ki ga boste naredili pri ljudeh, katerim je prevod namenjen. Človek ni stroj in je zmotljiv, zato je priporočljivo, da prevod prebereta dva para oči. Na tak način se na najboljši način izognete morebitnim napakam, ki vas lahko stanejo dobre službe. Zato izberite takšno prevajalsko podjetje, ki veliko vlaga v kakovostno delo svojih zaposlenih.

Delo sodnega tolmača je zahtevno in velikokrat tudi stresno. Vendar pa po drugi strani tudi zelo pestro in zanimivo. Med svojim delom se sodni tolmači srečujejo z najrazličnejšimi situacijami, svoje delo pa vedno opravljajo profesionalno in v skladu z etičnimi načeli.

 

Nedavne objave