Pritrditev registrske tablice brez okvirjev zahteva veliko mero natančnosti

Slovenska zakonodaja na področju registrskih tablic kar nekaj zahtev, ki jih morajo vozniki upoštevati pri registraciji svojih vozil. V pravilniku  o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil lahko preberete različne določitve, vezane na material, mere, vsebino in pritrditev registrskih tablic. V tem članku se bomo osredinili predvsem na njihovo pritrditev …