Zakaj bi vsak dom moral imeti zbiralnik deževnice


Zbiralnik deževnice

V današnjem času, ko se vedno bolj zavedamo, kako pomembna je skrb za okolje, je zbiralnik deževnice postala nepogrešljiva rešitev za vsak dom. Ne glede na to, ali živite v večjem mestu ali na podeželju, zbiralnik deževnice je odlična naložba, ki ponuja številne koristi. Preverite, katere!

Kaj so zbiralniki deževnice?

Zbiralnik deževnice, različnih velikosti in oblik, nam omogoča, da izkoristimo naravne vire ter hkrati zmanjšamo porabo pitne vode. Ta priložnost, da preprosto in učinkovito pridobivamo in shranjujemo deževnico, bi morala biti na voljo vsem.

Gre za napravo, ki zbira in shranjuje deževnico, ki pade na naše strehe. Ta deževnica potem postane naš vodni vir za različne namene:

  • Zalivanje vrta
  • Pranje oblačil
  • Splakovanje stranišča
  • Pranje avtomobila

Ne samo, da je uporaba deževnice cenejša kot uporaba pitne vode, ob tem tudi  zmanjšuje pritisk na omejene vodne vire.

Zbiralnik deževnice je tudi zelo prilagodljiv pripomoček, saj se lahko prilagaja različnim potrebam in prostorskim omejitvam. Na voljo so različne velikosti in oblike –  od manjših zbiralnikov za manjše dvoriščne površine do večjih zbiralnikov za večje vrtove ali kmetijska zemljišča.

Namestitev zbiralnika je preprosta. Pomembno je le, da je pravilno nameščen in povezan s streho. Zbiralnik za deževnico mora imeti tudi ustrezne filtre, da se prepreči onesnaženje deževnice. Voda pa se nato lahko shranjuje v sodih ali rezervoarjih, ki so primerno nameščeni, da preprečijo razmnoževanje komarjev ali drugega mrčesa.

Poleg s streh pa lahko zbiralnik deževnico zbira tudi s tal, ob pogoju, da imamo ustrezno drenažo.

Pri izbiri zbiralnika deževnice je pomembno upoštevati lokalne predpise in standarde glede uporabe deževnice. V nekaterih krajih je morda potrebno pridobiti dovoljenje ali se držati določenih smernic. Vendar pa vse več mest njihovo uporabo pozdravlja in spodbuja ter ponuja tudi finančne spodbude za njihovo namestitev.

Ekonomična rešitev – prihranek pri računu za vodo

Zbiranje deževnice je izjemno ekonomična rešitev za vsak dom. Namestitev zbiralnika deževnice vam omogoča zbiranje in shranjevanje padavinske vode, ki jo nato lahko uporabite za številne namene, s tem pa znatno zmanjšate porabo pitne vode iz vodovodnega sistema. To se seveda odraža v nižjih računih za vodo. Investicija v zbiralnik deževnice se torej hitro povrne in prispeva k dolgoročnim prihrankom.

Okoljske koristi – zmanjšanje odtoka in zaščita vodnih virov

Eden od glavnih argumentov za namestitev zbiralnika deževnice je njegov pozitiven vpliv na okolje. Zbiranje in uporaba padavinske vode zmanjšuje odtok deževnice v kanalizacijo, kar pripomore k zmanjševanju problemov z odplakami in preobremenitvi kanalizacijskega sistema ob obilnejšem deževju. Poleg tega pomembno zmanjšuje izčrpanje in prekomerno izkoriščanje podzemnih vodnih virov, ki so ključni za oskrbo s pitno vodo.


Samozadostnost in neodvisnost od oskrbe z vodo

Namestitev zbiralnika deževnice prinaša tudi večjo samozadostnost in neodvisnost od javne oskrbe z vodo. Padavinska voda, ki jo zbiramo, je lahko uporabna kot alternativni vir vode v primeru prekinjene preskrbe ali motenj v oskrbi z vodo. Tako se izognemo nepotrebnemu stresu in nelagodju, ki ga lahko povzročijo izpadi vodovoda. Poleg tega ima večja samozadostnost tudi pozitiven vpliv na okolje, saj zmanjšuje pritisk na vodne vire in zmanjšuje potrebo po gradnji novih vodovodnih sistemov.

Izboljšanje kakovosti vode za vrtnarjenje in zalivanje

Zbiralnik deževnice zbira padavinsko vodo, ki je običajno mehka in brez klora, fluoridov ali drugih kemikalij, ki so pogosto prisotne v obdelani pitni vodi. Ta naravna kakovost deževnice je idealna za rastline, saj spodbuja zdravo rast in zmanjšuje tveganje za kopičenje soli v tleh. Poleg tega se rastline bolje odzivajo na naravno pH vrednost deževnice in manj verjetno je, da bodo razvile bolezni ali težave, ki so povezane z vodno kakovostjo. Uporaba deževnice za zalivanje lahko tako izboljša zdravje vašega vrta in pripomore k boljši rasti rastlin. Zato je odlična izbira za zalivanje vrta, saj prispeva k izboljšanju kakovosti tal in rasti rastlin. Uporaba deževnice za namakanje vrta je tudi varna za okolje in ne škoduje rastlinam ter mikroorganizmom v tleh.

Prilagodljivost v obdobjih suše


Obdobja suše so postala vse bolj pogosta zaradi globalnih klimatskih sprememb in drugega antropogenega vpliva na okolje. S sušo povezane omejitve oskrbe z vodo lahko povzročijo velike izzive za gospodinjstva, zlasti v regijah, ki se tradicionalno zanašajo na redne padavine ali stalne vodne vire.

Zbiralnik deževnice gospodinjstvu nudi edinstveno možnost, da se prilagodi tehničnim in okoljskim spremembam, saj omogoča zbiranje in shranjevanje vode v obdobjih obilnejših padavin. To vodo se lahko nato uporablja med sušo. To pomeni, zlato rezervo sveže vode, ko je najbolj potrebna.

Med sušo se javni vodni viri lahko hitro izčrpajo. Uporaba deževnice za določene gospodinjske potrebe lahko pripomore k zmanjšanju obremenitev na teh virih.

Zbiranje deževnice je vsekakor odlična rešitev za vsak dom. Poleg koristi za okolje nam omogoča tudi prihranke pri stroških, večjo samooskrbo in izboljšanje kakovosti vrtnin. Čeprav je investicija v zbiralnik deževnice sprva lahko nekoliko visoka, pa se dolgoročno izplača in predstavlja odlično naložbo za vsakega posameznika, ki želi prispevati k trajnostnemu načinu življenja. Zbiralniki deževnice torej niso le odgovor na trenutne vodne izzive, temveč tudi strategija za prihodnost, ki zagotavlja, da bodo naši domovi prilagodljivi in pripravljeni na morebitne spremembe v oskrbi z vodo.

Nedavne objave